ԼԵՎՈՆ ՓԱՅԼԱԿԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Գլխավոր Ճարտարագետ

ԱՊՀ վաստակավոր էներգետիկ

 

Էլ.փոստ՝ Levon.հakobyan@energinst.am

Հեռ.՝ +374 10 559-267