Էլեկտրամատակարարման համակարգերի բաժին

Վարիչ

 Էդվարդ Միքայելի Գևորգյան

Հեռ. +374 (10) 559 641
Էլ.փոստ` e.gevorgyan@energinst.am

 

Բաժնի գործունեության հիմնական ուղղությունները