Ասպիրանտուրայի և կադրերի վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման բաժին

Վարիչ

Lorem ipsum

Բաժնի վարիչ` Լևոն Վարդանյան

ԱՊՀ վաստակավոր էներգետիկ

Հեռ. +374 (10) 559 586
Էլ.փոստ` Levon.Vardanyan@energinst.am

 

Կենտրոնի գործունեության հիմնական ուղղությունները

Ասպիրանտուրա

«Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կազմում 1994թ-ից սկսած գործում է ասպիրանտուրա՝ Ե.14.01. «Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը» մասնագիտությամբ: Ասպիրանտուրայում գիտական կադրերի պատրաստումն իրականացվում է ասպիրանտի և հայցորդի կարգավիճակով: Ասպիրանտի ուսուցումն իրականացվում է առկա կարգով, անվճար հիմունքներով: Ուսման տևողությունը կազմում է 3 տարի: Թեկնածուական ատենախոսության վրա ինքնուրույն աշխատող անձինք կարող են ասպիրանտուրա ընդունվել հայցորդի կարգավիճակով: Հայցորդությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով:.