Ոչ-տպագիր աշխատանքներ

Tetra Tech

Երկրաբանական ֆոնդային նյութեր

2016թ. ՀՀ էներգետիկ հաշվեկշիռ

Հայաստանի էներգետիկ հաշվեկշռի մշակման բացատրագիր 2016թ.

Հայաստանի էներգետիկ հաշվեկշռի մշակման բացատրագիր 2017թ.

2017թ. ՀՀ էներգետիկ հաշվեկշիռ

Հայաստանի էներգետիկ համակարգի նվազագույն ծախսերով 2020 – 2036 թվականների զարգացման պլան

 

Տպագիր աշխատանքներ


Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագիր
Ներբեռնել (553 Կբ)Էլեկտրամագնիսական անցումային պրոցեսներ արդյունաբերական ձեռնարկությունների էլեկտրամատակարարման համակարգերումԵռամսյակային տեղեկագիրԳիտահետազոտական հաշվետվությունների և տպագրված աշխատանքների տեղեկագիր
Ներբեռնել (586 Կբ)


ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆԻ 2006-2012 թթ.