Էներգետիկական և սեյսմիկական չափումների և փորձարկումների բաժին

Lorem ipsum

Բաժնի վարիչ` Արմեն Անդրեասյան

Հեռ. +374 (10) 559 671
Էլ.փոստ` Armen.Andreasyan@energinst.am

 

Լաբորատորիայի հիմնական գործառույթներն են

Վերջին տարիներին կատարված հիմնական աշխատանքները