Էլեկտրաէներգետիկական լաբորատորիա

Lorem ipsum

Լաբորատորիայի վարիչ, տ.գ.դ` Վիտալի Սաֆարյան

 

Հեռ. +374 (10) 559 472
Էլ.փոստ` Vitali.Safaryan@energinst.am

 

Էլեկտրաէներգետիկական լաբորատորիայում իրականացվող գործառույթները

Բացի վերջին կետում նշված գործառույթներից, մնացած գործառույթները կատարվում են ինստիտուտում մշակված համակարգչային ծրագրերով: