Վերականգնվող էներգետիկայի և էկոլոգիայի լաբորատորիա

Lorem ipsum

Լաբորատորիայի վարիչ` Սուրեն Շատվորյան

 

Հեռ. +374 (10) 559 724
Էլ.փոստ` Suren.Shatvoryan@energinst.am

 

Գործառույթները

ՎԷ և կլիմայի փոփոխության խնդիրները էներգետիկայի բնագավառում, զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության խնդիրներ, շուկայի ուսումնասիրություն, ներդրումային նախագծերի տեխնիկական, ֆինանսական և տնտեսական արդյունավետության գնահատում, նախագծերի իրականացում, տեխնոլոգիաների ներմուծում, տեղական և օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ համագործակցություն ՎԷ-ին հարող խնդիրների շուրջ:

Նախագծերը

Մասնագիտական վերապատրաստում

Հանրային միջոցառումների կազմակերպում և մասնակցություն

Կազմակերպվել են

Մասնակցնել է