Lorem ipsum

History of “Scientific Research Institute of Energy” CJSC goes back to 1948. In 1948-1963, it was in membership of Armenian National Academy of Science acting as electro-technical laboratory, then as an institute. Since 1961, it has been known as Institute of Energy. In 1963-1992, the Institute was a member of Ministry of Energy and Electrification of the former Soviet Union. During this period several subdivisions were separated from the Institute and four scientific research institutes were formed.
Since 1992 up to now, SRIE is in membership of RA Ministry of Energy and Natural Resources and has Energy Strategy Center.

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 
 

Էներգետիկ համակարգի զարգացման կանխատեսում

 

 • Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի և ջերմաէներգիայի պահանջի մատակարարման վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության վերլուծում,

 • ՀՀ տնտեսությունում և նրա առանձին ոլորտներում էլեկտրաէներգիայի և ջերմաէներգիայի պահանջարկի կանխատեսում,

 • Էներգետիկ հզորությունների զարգացման տարբերակների հաշվարկում,

 • Էներգետիկ օբյեկտների գործարար ծրագրերի մշակում:

 

Գնագոյացում և սակագների կայունացում

 

 • Սակագների կայունացմանն ուղղված միջոցառումների մշակում,

 • Սակագների վրա էլեկտրաէներգետիկ շուկայի հնարավոր սցենարների ազդեցության հաշվարկում,

 • Շուկայական պայմաններում գնագոյացման մեխանիզմների հետազոտում:

 

Էներգահամակարգի կառավարում
 

 

 • Էներգիայի և հզորության մեծածախ շուկայի կազմակերպման գործունեության ակնարկ,

 • Փորձի վերլուծություն, տարածաշրջանի երկրների միացյալ էներգահամակարգի ստեղծման ծրագրերի մշակում,

 • Մասնավորեցման գործընթացի գիտական ուղեկցում:

 

 
 

Կորուստներ էլեկտրական ցանցերում

 

 • Նորմատիվ կորուստների հաշվարկներ,կանխատեսումներ և վերլուծում,

 • Կորուստների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների մշակում,

 • Ցանցերում էլեկտրաէներգիայի հաշվառման ավտոմատացված համակարգի նախագծման-ներդրման աշխատանքներ,

 • Էլեկտրական կայաններում- 35/110/220 կՎ ենթակայաններում սեփական կարիքների ծախսի նորմավորում։

 

Էներգախնայողություն և այլընտրանքային էներգետիկա

 

 • Էներգախնայողության խնդիրներ։ Էներգետիկ պաշարների, նորմերի չափաքանակների հաշվարկ,

 • Էներգատնտեսությունների տեխնիկատնտեսական բնութագրերի մշակում և անձնագրավորում,

 • Էներգախնայողության միջոցառումների մշակում,

 • Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների ռացիոնալ օգտագործման հետազոտություն:

 

Էներգետիկ համակարգի շահագործման ռեժիմներ

 

 • Էներգետիկ համակարգի կայունացման և հուսալիության բարձրացման միջոցառումների մշակում,

 • Էլեկտրական ցանցերի ռեժիմների հաշվարկներ և լավարկում,

 • Միջհամակարգային կապերի հետազոտում։

 

 
 

Լիցենզավորված գործունեություն

 

 • Օրենսդրական ակտերի և այլ նորմատիվ փաստաթղթերի հրատարակում և տարածում,

 • Նախագծային ինժեներինգ, բնակավայրերի և տարածքների ինժեներային սարքավորումների ուրվագծերի մշակում,

 • Ինժեներական ցանցերի և համակարգերի նախագծում (էներգամատակարարում, էլեկտրական լուսավորում, էլեկտրական ջեռուցում),

 • Էներգետիկական չափումներ հավատարմագրված լաբորատորիայի միջոցով։

 

Ստանդարտներ և նորմեր
 

 

 • Էներգետիկ համակարգի համար ստանդարտների, նորմատիվ փաստաթղթերի դրույթների մշակում,

 • Էներգետիկ համակարգի ընկերությունների հիմնական միջոցների վերագնահատում:

 

Տեղեկատվական ծառայություն և կադրերի պատրաստում

 

 • Տեղեկատվական ամփոփագրերի հրատարակում,

 • Էներգահամակարգի ձեռնարկությունների ապահովում տեխնիկական նորմատիվ փաստաթղթերով,

 • Խորհրդատվական ծառայություն,

 • Գիտական կադրերի պատրաստում ասպիրանտուրայի միջոցով,

 • Էներգետիկ համակարգի ղեկավար կազմի, ճարտարագիտական եւ տեխնիկական կադրերի վերապատրաստում պարբերական դասընթացների միջոցով: