Հարգելի բարեկամ

ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության "Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ" ՓԲ ընկերությունը (ԷԳՀԻ) ողջունում է Ձեր մուտքը իր նորացված ինտերնետային կայք: Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ Ընկերության ստեղծման և կայացման պատմությանը, կառուցվածքին, կանոնադրությանը, նրա գործունեության ոլորտներին, կատարված աշխատանքներին, ֆինանսական հաշվետվություններին:

ԷԳՀԻ աշխատակազմը համալրված է բարձրակարգ մասնագետներով, ովքեր իրենց նշանակալի ներդրումն ունեն էներգետիկ տարբեր ոլորտներում՝ նպատակ հետապնդելով էլ ավելի հզորացնելու ՀՀ էներգետիկ համակարգը և բարձրացնելու վերջինիս հուսալիությունը և անվտանգությունը:

ԷԳՀԻ-ն իր 70-ամյա գործունեությամբ օժանդակել և օժանդակում է Հայաստանի Հանրապետության էներգահամակարգում առկա բարեփոխումների իրականացման ծրագրերին, որոնք ուղղված են երկրի էներգետիկ անկախության և անվտանգության ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, այդ թվում՝ Էներգահամակարգի հզորությունների ավելացման, դրա հուսալի և անվտանգ շահագործման, վերազինման, էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների ներդրման հետազոտական աշխատանքների և գիտատեխնիկական ուղեկցմանը:

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 
 

Էներգետիկ համակարգի զարգացման կանխատեսում

 

 • Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի և ջերմաէներգիայի պահանջի մատակարարման վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության վերլուծում,

 • ՀՀ տնտեսությունում և նրա առանձին ոլորտներում էլեկտրաէներգիայի և ջերմաէներգիայի պահանջարկի կանխատեսում,

 • Էներգետիկ հզորությունների զարգացման տարբերակների հաշվարկում,

 • Էներգետիկ օբյեկտների գործարար ծրագրերի մշակում:

 

Գնագոյացում և սակագների կայունացում

 

 • Սակագների կայունացմանն ուղղված միջոցառումների մշակում,

 • Սակագների վրա էլեկտրաէներգետիկ շուկայի հնարավոր սցենարների ազդեցության հաշվարկում,

 • Շուկայական պայմաններում գնագոյացման մեխանիզմների հետազոտում:

 

Էներգահամակարգի կառավարում
 

 

 • Էներգիայի և հզորության մեծածախ շուկայի կազմակերպման գործունեության ակնարկ,

 • Փորձի վերլուծություն, տարածաշրջանի երկրների միացյալ էներգահամակարգի ստեղծման ծրագրերի մշակում,

 • Մասնավորեցման գործընթացի գիտական ուղեկցում:

 

 
 

Կորուստներ էլեկտրական ցանցերում

 

 • Նորմատիվ կորուստների հաշվարկներ,կանխատեսումներ և վերլուծում,

 • Կորուստների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների մշակում,

 • Ցանցերում էլեկտրաէներգիայի հաշվառման ավտոմատացված համակարգի նախագծման-ներդրման աշխատանքներ,

 • Էլեկտրական կայաններում- 35/110/220 կՎ ենթակայաններում սեփական կարիքների ծախսի նորմավորում։

 

Էներգախնայողություն և այլընտրանքային էներգետիկա

 

 • Էներգախնայողության խնդիրներ։ Էներգետիկ պաշարների, նորմերի չափաքանակների հաշվարկ,

 • Էներգատնտեսությունների տեխնիկատնտեսական բնութագրերի մշակում և անձնագրավորում,

 • Էներգախնայողության միջոցառումների մշակում,

 • Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների ռացիոնալ օգտագործման հետազոտություն:

 

Էներգետիկ համակարգի շահագործման ռեժիմներ

 

 • Էներգետիկ համակարգի կայունացման և հուսալիության բարձրացման միջոցառումների մշակում,

 • Էլեկտրական ցանցերի ռեժիմների հաշվարկներ և լավարկում,

 • Միջհամակարգային կապերի հետազոտում։

 

 
 

Լիցենզավորված գործունեություն

 

 • Օրենսդրական ակտերի և այլ նորմատիվ փաստաթղթերի հրատարակում և տարածում,

 • Նախագծային ինժեներինգ, բնակավայրերի և տարածքների ինժեներային սարքավորումների ուրվագծերի մշակում,

 • Ինժեներական ցանցերի և համակարգերի նախագծում (էներգամատակարարում, էլեկտրական լուսավորում, էլեկտրական ջեռուցում),

 • Էներգետիկական չափումներ հավատարմագրված լաբորատորիայի միջոցով։

 

Ստանդարտներ և նորմեր
 

 

 • Էներգետիկ համակարգի համար ստանդարտների, նորմատիվ փաստաթղթերի դրույթների մշակում,

 • Էներգետիկ համակարգի ընկերությունների հիմնական միջոցների վերագնահատում:

 

Տեղեկատվական ծառայություն և կադրերի պատրաստում

 

 • Տեղեկատվական ամփոփագրերի հրատարակում,

 • Էներգահամակարգի ձեռնարկությունների ապահովում տեխնիկական նորմատիվ փաստաթղթերով,

 • Խորհրդատվական ծառայություն,

 • Գիտական կադրերի պատրաստում ասպիրանտուրայի միջոցով,

 • Էներգետիկ համակարգի ղեկավար կազմի, ճարտարագիտական եւ տեխնիկական կադրերի վերապատրաստում պարբերական դասընթացների միջոցով: