Կազմակերպության մասին

Lorem ipsum

Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի պատմությունը սկսվում է 1948 թ.-ից։ 1948-1963 թթ. այն գործել է Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի կազմում որպես Էլեկտրատեխնիկայի լաբորատորիա, հետո՝ ինստիտուտ, իսկ 1961թ.-ից՝ որպես էներգետիկայի ինստիտուտ։ 1963-1992թթ. ինստիտուտը գտնվել է նախկին ԽՍՀՄ էներգետիկայի և էլեկտրաֆիկացման նախարարության կազմում։ Այդ տարիներին ինստիտուտից առանձնացվել են մի շարք ստորաբաժանումներ, որոնցից ձևավորվել են 4 գիտահետազոտական ինստիտուտներ
1992թ.-ից ի վեր ԷԳՀԻ գործում է ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության կազմում, ունի "Էներգետիկայի ռազմավարական կենտրոն" մասնաճյուղը։

Ընկերությունը տնօրինում է ժամանակակից ծրագրերով աշխատող սարքվածքների և սարքավորումների մեծ բազա և բարելավել է իր վարչակառավարման կառուցվածքը:

Կառուցվածք

Կորպորատիվ կառավարում

Ընկերության պետական գրանցման վկայականը
Ընկերության կանոնադրությունը
Ընկերության կորպորատիվ կանոնագիրքը

Ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները

2016

2015

2014

2013

Կատարվող ծրագրեր