Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության լաբորատորիա

Վարիչ

Lorem ipsum

Արամ Սերգեյի Հարությունյան

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

ԱՊՀ վաստակավոր էներգետիկ

Հեռ.՝ (+374 10) 559-081
Էլ.փոստ՝ AramH@energinst.am

 

 

Լաբորատորիայի գործունեության հիմնական ուղղությունները